Skip to main content

Inkada heeft Paleis Het Loo begeleid bij de Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud. Deze aanbesteding is verlopen via de niet-openbare procedure, bestaande uit twee fasen: de selectiefase en de gunningsfase.

Foto: Paleis Het Loo

Selectiefase
In de selectiefase kon iedere geïnteresseerde aanbieder zich aanmelden als gegadigde. De twaalf leveranciers die een aanmelding hebben ingediend, zijn aan de hand van de vooropgestelde selectiecriteria beoordeeld. Vervolgens zijn de vijf best scorende leveranciers uitgenodigd voor de tweede fase van de aanbesteding; de gunningsfase.

Gunningsfase
De vijf geselecteerde inschrijvers hebben de aanbestedingsdocumenten toegestuurd gekregen met bijbehorende gunningscriteria op basis waarvan de leverancier een inschrijving hebben gedaan. De gunning in deze fase vond plaats op grond van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitverhouding.

Hago
Hago heeft de hoogste totaalscore behaald en deze mooie opdracht gegund gekregen. Op 14 december 2020 vond de contractondertekening tussen Paleis Het Loo en Hago plaats.

Inkada wil iedereen bedanken voor de mooie samenwerking!