Skip to main content

In september 2017 hebben de Gemeente Zutphen en Overwijk een overeenkomst getekend voor de levering en het onderhoud van 22 warme drankenautomaten.

Overwijk gaat deze automaten plaatsen op de deelnemende locaties van de gemeente Zutphen en de komende 60 maanden onderhouden en voorzien van ingrediënten. De verzorging van de automaten wordt, onder begeleiding van Overwijk, uitgevoerd door een medewerker van Delta, de begeleidings- en netwerkorganisatie voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in de gemeente Zutphen.

De overeenkomst is tot stand gekomen middels een Europese aanbesteding. Gemeente Zutphen heeft zich hierbij laten begeleiden door Inkada B.V. In totaal hebben zeven partijen ingeschreven op deze aanbesteding. De inschrijvingen zijn beoordeeld op prijs, kwaliteit en smaak, waarbij de inschrijving van Overwijk als beste heeft gescoord.

Reactie Martin Fransen – Afdeling Facilitair – Gemeente Zutphen
Inkada heeft voor ons de aanbesteding warme drankenautomaten begeleid.
Gelet op ervaringen uit het verleden, we werken inmiddels 10 jaar samen, hebben wij deze opdracht zonder aarzelen opnieuw aan Inkada gegund.

Inkada heeft de aanbesteding wederom professioneel begeleid en tot een goed einde gebracht.
Kortom: Wij zijn zeer tevreden over de dienstverlening van Inkada!