Aanbestedingsprocedures

Binnen het Europees en nationaal aanbesteden zijn er verschillende soorten aanbestedingsprocedures. Inkada adviseert u welke procedure voor uw aanbesteding het meest geschikt is. Vervolgens kunnen wij de uitvoering volledig voor u verzorgen of begeleiden en adviseren wij u bij de uitvoering.

Openbare aanbesteding

Bij een openbare aanbesteding wordt op TenderNed bekend gemaakt dat een aanbesteding actueel is en kan iedereen die interesse heeft de aanbestedingsdocumenten opvragen en een inschrijving doen. De openbare procedure is een aanbestedingsprocedure met maar één ronde, waarop iedere ondernemer mag inschrijven. De geschiktheid van het bedrijf en de inhoud van de offerte worden in één fase beoordeeld. Van alle inschrijvers die voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen moet de offerte inhoudelijk worden beoordeeld. De doorlooptijd van deze procedure, van publicatie tot definitieve gunning, duurt ongeveer 2,5 maand. De voorbereiding komt daar nog bij.

Niet-openbare aanbesteding

De niet-openbare procedure bestaat uit twee fasen, de selectiefase en de gunningfase. Iedere ondernemer mag zich aanmelden voor de selectiefase. De aanbestedende partij bepaalt echter welke ondernemers doorgaan naar de tweede fase en een offerte mogen indienen. Omdat de procedure uit een selectiefase en een gunningfase bestaat, moeten er twee documenten worden opgesteld en twee beoordelingsrondes worden gehouden. Er is dan ook sprake van langere doorlooptijden dan bij de openbare procedure. De doorlooptijd van deze procedure, van publicatie tot definitieve gunning, duurt ongeveer 4 maand. De voorbereiding komt daar nog bij.

Concurrentiegerichte dialoog

De concurrentiegerichte dialoog wordt met name gebruikt door overheden bij grote en complexe projecten. Door de aanbestedende partij wordt de opdracht aangekondigd en bedrijven kunnen zich inschrijven. De eerste fase is gelijk aan de eerste fase bij een niet-openbare procedure. De bedrijven die geselecteerd zijn gaan door naar de dialoogfase. Tijdens de dialoogfase wordt samen met de bedrijven een programma van eisen opgesteld voor de betreffende opdracht. Daarna volgt net als bij de niet-openbare procedure een offertefase en kunnen de geselecteerde bedrijven hun definitieve offerte indienen. De doorlooptijd van deze procedure, van publicatie tot definitieve gunning, duurt minimaal 6 maand. De voorbereiding komt daar nog bij.

Daarnaast kan Inkada u ook begeleiden bij meervoudig onderhandse aanbestedingen.

Meervoudig onderhands aanbesteden

Bij meervoudig onderhands aanbesteden nodigt de aanbestedende partij minimaal 3 en maximaal 5 gegadigden uit om een offerte in te dienen. De aanbestedende partij zorgt voor een document of bestek met daarin alle relevante informatie. Op basis daarvan schrijven de gegadigden hun offerte. De aanbestedende partij gunt de economische meest voordelige inschrijving of – mits gemotiveerd – op basis van laagste prijs.

Meer informatie over aanbestedingsprocedures?

Hierboven hebben wij de meest voorkomende aanbestedingsprocedures beschreven. Wilt u meer informatie over deze of andere aanbestedingsprocedures of heeft u specifieke vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.