Best Value Procurement (BVP)

Beste Value Procurement (BVP) is geen aanbestedingsprocedure opzich, maar een methodiek die binnen een openbare, niet-openbare of meervoudig onderhandse aanbesteding toegepast kan worden. BVP gaat uit van het inkopen en realiseren van de hoogste waarde voor de laagste prijs. Deze visie stelt de prestatie van marktpartijen – de waarde – centraal. Dit is een andere kijk op inkopen en aanbesteden dan gebruikelijk is. Het is een effectieve aanpak die een organisatie laat focussen op het verkrijgen van de beste kwaliteit, daarna wordt er gekeken naar de prijs.

Opdrachtnemer is expert

De kern van BVP is dat niet de opdrachtgever, maar de opdrachtnemer de expert is en dat opdrachtnemer de meeste kennis van de materie heeft. De opdrachtgever wil zich laten leiden door de opdrachtnemer. De opdrachtnemer werkt een goed plan uit en maakt dit waar tijdens de uitvoering, zoals blijkt uit wekelijkse rapportages. De resultaten hiervan zijn efficiëntie, betere projectresultaten en tevreden opdrachtgevers. Best Value Procurement biedt voor opdrachtnemers optimale kansen om hun expertise te laten zien. Het is een innovatieve inkoopmethodiek die uitgaat van het inkopen en realiseren van de hoogste waarde voor de laagste prijs.

Maximale toegevoegde waarde

Het blijkt steeds vaker dat de traditionele vorm van aanbesteden niet altijd meer leidt tot het gewenste resultaat. Planning en budget worden soms overschreden en kennis en innovatie worden niet volop benut. De BVP inkoopmethode beperkt deze negatieve effecten. De leverancier wordt vanuit een andere rol benaderd, namelijk die van de expert. Vanuit deze gedachte wordt hem de ruimte geboden om een maximale toegevoegde waarde te leveren en risico’s te beperken.

Best Value Procurement bij Inkada

Uiteraard kan Inkada bij alle aanbestedingen de Best Value Procurement methode toepassen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.