Skip to main content

BVP staat voor Best Value Procurement. Het is een nieuwe aanbestedingsvorm die de opdrachtgever een goed inzicht biedt in het eindresultaat van het project. Vooral op het gebied van kwaliteit, planning en financiën. Het gaat erom dat marktpartijen zich niet alleen hoeven te onderscheiden door middel van het aanbieden van de laagste prijs. Ze kunnen zich namelijk op meerdere vlakken onderscheiden ten opzichte van de concurrentie.

BVP voordelen

BVP is een innovatieve manier om tot een weloverwogen selectie van de uitvoerende partij te komen. Een groot voordeel hiervan is onder andere dat problemen tijdens de uitvoering tot een minimum worden beperkt. Bovendien is de transparante verdeling van risico’s en verplichtingen kenmerkend en is het proces voortdurend meetbaar. Hiernaast zijn er nog een aantal voordelen:

  • Het vergroten van de winst voor de leveranciers
  • U krijgt de meeste waarde voor de laagste prijs
  • Gezamenlijk risicodossier
  • Minimalisatie van communicatie, transacties en besluitvorming
  • Aanbieders kunnen hun expertise maximaal laten zien

BVP bij Inkada

Als inkoop adviesorganisatie stellen wij dus voor niet altijd op de prijs te selecteren. Dan is vaak een gunstige prijs juist wel het resultaat. Het is aan te raden dit zowel bij de selectiefase als bij de uitvoering te gebruiken. Tijdens de uitvoering van een project is het belangrijk om regelmatig te overleggen over de voortgang. Alle afwijkingen van het basisplan dienen te worden gerapporteerd. Het is daarbij van belang meteen een oplossing voor dreigende problemen te vinden.

Van controleren naar loslaten

Het principe van BVP is een geheel andere relatie tussen de klant en leverancier: van controleren naar loslaten. Best Value Procurement is erop gericht om door de middel van de aanbesteding de expert te vinden. Die expert kan een leverancier zijn met de juiste ervaring of die een beeld heeft bij de oplossing die bij uw organisatie past. Een leverancier die de kansen en risico’s kent en een reële planning kan maken. Hierdoor wordt er optimaal gebruik gemaakt van de expertise en wordt er geprofiteerd van de innovatieve kracht van de markt.

BVP fasen

BVP bestaat bij Inkada uit vier fasen. Tijdens de eerste fase wordt het project gekozen en worden projectdoelstellingen geformuleerd. Hierbij hoort ook het trainen van het projectteam en het opstellen van de overeenkomst. De tweede fase bestaat uit het inschrijven en beoordelen. Het gaat hierbij om de gunning aan de partij met de economisch meest voordelige inschrijving. Vervolgens komt de onderbouwingsfase, waarbij de prestatie die de opdrachtnemer en opdrachtgever in de uitvoering leveren meetbaar wordt gemaakt. Tenslotte is de uitvoeringsfase de laatste fase. Deze fase bestaat uit een meting van de prestaties van de opdrachtnemer en opdrachtgever in een wekelijkse rapportage.

Bent u op zoek naar een inkoop adviesorganisatie of wilt u meer weten over BVP? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.