Contractbeheer oud

Na afloop van een aanbestedingstraject is het van belang om het contract regelmatig bij te sturen en er op toe te zien dat de afspraken nageleefd worden. Door de inzet van onze expertise op het gebied van contractbeheer kunt u zich volledig richten op uw kernactiviteiten. Als operationeel beheerder bewaken wij de kwaliteit, de prijsafspraken, het op tijd leveren van diensten en zorgen wij ervoor dat de communicatie met uw leverancier goed verloopt.

Factuurcontrole

Een verzamelfactuur voor reguliere werkzaamheden en facturen, inclusief opdrachtbonnen voor extra werkzaamheden, geven een duidelijk beeld van de gemaakte kosten. Wij kunnen deze factuurstroom voor u beheren. U krijgt van ons een gecontroleerde factuur met daarop een bevestiging en een verzoek tot betaling. U bent er zo van verzekerd dat er geen facturen in uw organisatie komen die niet conform contractafspraken worden ingediend.

Prijsonderhandelingen

Opdrachtnemers stellen minimaal eenmaal per jaar een verhoging voor van de tarieven voor hun diensten. Wij toetsen voor u of deze prijsverhoging marktconform is en of de prijsverhoging in overeenstemming is met wat er in het contract is afgesproken. Als het nodig is, gaan wij in onderhandeling met de opdrachtnemer. Uiteraard beslist u als opdrachtgever of u wel of niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Bestekmutaties

Schoonmaakonderhoud is nooit een statisch geheel. Vierkante meters wijzigen, vloerafwerkingen veranderen, ruimten worden anders ingericht of voor andere doeleinden gebruikt. Daarnaast leveren prijsaanpassingen, veranderende wensen en eisen en tevredenheidsonderzoeken onder uw personeel, input om mogelijke aanpassingen door te voeren. Wij kunnen voor u een goed contractbeheer opzetten en desgewenst uitvoeren, waarmee mutaties snel en adequaat worden onderkend en die u op elk moment een goed financieel inzicht geven in kosten en mogelijke opbrengsten.

Kies uw eigen pakket voor contractbeheer

Bovenstaande onderdelen van het contractbeheer zijn facultatief af te nemen. U bepaalt zelf of en van welke onderdelen u gebruik maakt. Wilt u meer weten over het contract beheer van Inkada, neem dan contact met ons op.