Skip to main content

Contractbeheer kunt u uitstekend in handen geven van Inkada. Onze expertise op dit gebied is groot. Contractbeheer is essentieel wanneer na het aanbestedingstraject het contract in werking treedt. Toezicht op naleving van de afspraken en bijsturing: we kunnen het u allemaal uit handen geven, zodat u uw tijd volledig kunt wijden aan uw kernactiviteiten.

Heeft u interesse in ondersteuning bij uw contractbeheer? Wij bieden u een aantal diensten aan die u facultatief af kunt nemen, zoals factuurcontrole, belevingsmetingen, prijsonderhandelingen en bestekmutaties.

Factuurcontrole

Een verzamelfactuur voor reguliere werkzaamheden en facturen, inclusief opdrachtbonnen voor extra werkzaamheden, geven een duidelijk beeld van de gemaakte kosten. Wij kunnen deze factuurstroom voor u beheren. U krijgt van ons een gecontroleerde factuur met daarop een bevestiging en een verzoek tot betaling. U bent er zo van verzekerd dat er geen facturen in uw organisatie komen die niet conform contractafspraken worden ingediend.

Belevingsmetingen

Belevingskwaliteit is de ervaring die een klant, gebouwbewoner of –bezoeker heeft bij de diensten van bijvoorbeeld een schoonmaakorganisatie of een cateringorganisatie en de resultaten van die diensten. Centraal bij beleving staan de directe en indirecte contactmomenten die de gebruiker heeft met de organisatie en het resultaat. Deze ervaring is in grote mate bepalend voor de klanttevredenheid. We zien dat steeds meer organisaties beleving serieus nemen en investeren in het verbeteren van de belevingskwaliteit.

Beleving is belangrijk, omdat het staat voor de wijze waarop de dienstverlening voldoet aan de verwachtingen van de gebouwgebruiker. In het beste geval wordt er niet alleen aan de verwachting voldaan, maar wordt de verwachting overtroffen. Naast alle onderscheidende kenmerken van een leverancier blijkt de klantbeleving vaak een belangrijke reden om ergens klant te worden of te blijven. Belevingskwaliteit in bijvoorbeeld de schoonmaak staat voor een ervaring, een gevoel. De enige manier om dit te meten is de gebouwgebruiker ernaar te vragen.

Onze inspecteurs zijn uitgerust met een tablet, waarop een belevingsenquête-app is geïnstalleerd. Tijdens hun ronde door uw gebouw(en) vragen zij enkele gebouwgebruikers de korte vragenlijst te beantwoorden. Deze lijst bestaat voornamelijk uit gesloten meerkeuze vragen. Bij een negatief antwoord volgt een (open) verdiepingsvraag om de achterliggende reden van ontevredenheid te achterhalen. De aard van de vragen en antwoordmogelijkheden worden in overleg vastgesteld.

Prijsonderhandelingen

Opdrachtnemers stellen minimaal eenmaal per jaar een verhoging voor van de tarieven voor hun diensten. Wij toetsen voor u of deze prijsverhoging marktconform is en of de prijsverhoging in overeenstemming is met wat er in het contract is afgesproken. Als het nodig is, gaan wij in onderhandeling met de opdrachtnemer. Uiteraard beslist u als opdrachtgever of u wel of niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Bestekmutaties

Schoonmaakonderhoud is nooit een statisch geheel. Vierkante meters wijzigen, vloerafwerkingen veranderen, ruimten worden anders ingericht of voor andere doeleinden gebruikt. Daarnaast leveren prijsaanpassingen, veranderende wensen en eisen en tevredenheidsonderzoeken onder uw personeel, input om mogelijke aanpassingen door te voeren. Wij kunnen voor u een goed contractbeheer opzetten en desgewenst uitvoeren, waarmee mutaties snel en adequaat worden onderkend en die u op elk moment een goed financieel inzicht geven in kosten en mogelijke opbrengsten.

Stel uw eigen beheerpakket samen en laat onze medewerkers met vakkundige expertise uw contractbeheer regelen.

Inkada & Contractbeheer

Expertise op het gebied van contractbeheer

Van contractbeheer kennen wij alle ins en outs. Wij weten precies hoe we moeten zorgen dat het contract wordt nageleefd.

Toezien op naleving van afspraken

Contractbeheer zorgt ervoor dat de afspraken zoals deze zijn beschreven in het contract, ook worden nagekomen. Maar al te vaak gebeurt het dat een leverancier de afspraken in uw nadeel laat verwateren. Het had u veel opgeleverd om deze trend tijdig een halt toe te roepen.

Het contractbeheer doen wij, u richt zich op waar u zelf goed in bent

Laat daarom het contractbeheer door ons uitvoeren, zodat u zich geheel kunt bezighouden met uw kernactiviteiten.

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op om te bekijken wat Inkada voor u kan betekenen betreffende contractbeheer of lees meer over onze diensten.