Skip to main content

Begin april 2019 is de overeenkomst ten behoeve van de schoonmaakdienstverlening tussen De Meerwaarde en Novon getekend. De dienstverlening betreft het dagelijks en periodiek schoonmaakonderhoud, glasbewassing en specialistisch vloeronderhoud. Inkada heeft deze aanbesteding begeleid.

De Meerwaarde
De Meerwaarde is een protestants-christelijke school voor VMBO, praktijk onderwijs en MBO. Het zichtbare en voelbare christelijke karakter van de school resulteert erin dat leerlingen weten wat het christelijk geloof betekent voor hen en de mensen om hen heen. Aan de houding van directie, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel is de christelijke levensovertuiging zichtbaar.

Op De Meerwaarde halen leerlingen het beste uit zichzelf op een ontspannen, uitdagende en stimulerende manier. Eigen talenten worden naar boven gehaald en bewustgemaakt, waardoor de jongeren zich gemotiveerd voelen deze verder te ontwikkelen. Dit alles gebeurt in een kleinscholige omgeving, waardoor alle leerlingen de persoonlijke aandacht en christelijk onderwijs op maat krijgen die zij verdienen. Wederzijds begrip en respect dragen zij hoog in het vaandel. Leerlingen krijgen onderwijs binnen de leerweg en sector die het beste bij ze past. De Meerwaarde is de afgelopen jaren naar 2000 leerlingen gegroeid (1900 ll. VMBO en 100 ll. MBO).

Nieuwe contract
Het nieuwe contract met Novon gaat in op 13 mei 2019 en heeft een looptijd van 36 maanden met drie optiejaren.

Inkada blijft betrokken
Inkada blijft als contractbeheerder en kwaliteitscontroleur nauw betrokken bij deze samenwerking.

Op de foto van links naar rechts: Elbert Jan Hesse (Novon), Jan Marskamp * (De Meerwaarde) en Marcel Lesscher (Inkada).

* Deze aanbesteding  was de laatste aanbesteding voor Jan Marskamp in verband met zijn pensioen.