Skip to main content

Per 1 maart 2018 is Dolmans Schoonmaak Diensten voor de komende zes jaar (inclusief drie optiejaren) verantwoordelijk voor de schoonmaakdienstverlening van Esprit Scholen. De dienstverlening betreft het dagelijks en (op afroep) periodiek schoonmaakonderhoud en de glasbewassing van de twaalf locaties in Amsterdam. Inkada heeft deze aanbesteding begeleid.

“De schoolgebouwen van Esprit scholen in Amsterdam kenmerken zich door een enorme diversiteit. Er zijn gebouwen van net een jaar oud die ruimte geven aan alle mogelijkheden die het modern onderwijs biedt, zoals Het 4e Gymnasium, en monumentale schoolgebouwen, zoals het Berlage Lyceum. Laatstgenoemde is voorzien van de stijlkenmerken die horen bij de Amsterdamse School anno 1924. Dankzij onze uitgebreide ervaring op het gebied van schoonmaken in het onderwijs zijn we er opnieuw in geslaagd om binnen gelijkluidende contractvoorwaarden voor alle schoolgebouwen een eigen maatwerkprogramma op te stellen. En daar zijn we trots op”, aldus Bas Eijkelenkamp, sales manager bij Dolmans Schoonmaak Diensten.

Begrip in Amsterdam
Esprit Scholen is een begrip in Amsterdam. Esprit maakt zich sterk voor multicultureel, dynamisch en internationaal onderwijs. “We zien het als onze opdracht om hoogwaardig onderwijs te bieden in een optimale leeromgeving”, aldus Esprit. De twaalf scholen die deel uitmaken van Esprit, bieden een gevarieerd onderwijsaanbod van zowel basis- als voortgezet onderwijs. Binnen het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen uit de volgende onderwijssoorten kiezen: praktijkonderwijs, vmbo tot en met gymnasium, internationale scholen en tweetalig havo en vwo.

“Op onze scholen wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en persoonsvorming van onze leerlingen, zodat ze worden voorbereid op deelname aan de samenleving met het oog op het leren en uitoefenen van een beroep. Op die manier worden de leerlingen volwaardige burgers, die goed kunnen functioneren in de maatschappij. Bovenal groeien de leerlingen echter uit tot unieke personen die zelf keuzes kunnen maken.”

Inkada blijft betrokken
Inkada blijft als contractbeheerder en kwaliteitscontroleur nauw betrokken bij deze samenwerking.

 

Op de foto van links naar rechts: Jos van Dijk (operationeel directeur van Dolmans Schoonmaak Diensten), Ralf Jansen (operationeel manager van Dolmans Specialistische Reiniging), Bob Elemans (directeur Bedrijfsvoering van Esprit Scholen), Ronald Boesjes (commercieel directeur van Dolmans Schoonmaak Diensten), Anneke Verdam (rayonmanager van Dolmans Schoonmaak Diensten), Bas Eijkelenkamp (sales manager van Dolmans Schoonmaak Diensten) en Ramon Nieuwenhuizen (projectleider bij Inkada Inkoop & Advies).