Skip to main content

(Europees) aanbesteden kunt u geheel aan Inkada overlaten, want wij zijn hierin gespecialiseerd. Door wet- en regelgeving, richtlijnen en principes, is het doen van goede aanbestedingen een vak geworden. Een vak dat wij goed beheersen. Wij passen zorgvuldig en duidelijk omschreven selectiecriteria en gunningcriteria toe. Naast onze jarenlange ervaring in het begeleiden van aanbestedingstrajecten, zijn wij continu op de hoogte van nieuwe regelgeving en jurisprudentie op dit gebied. En daar profiteert u van. U hoeft zich geen zorgen te maken over nieuwe regels, want alle wijzigingen houden wij voor u exact bij. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, weet u zeker dat de inkoopprocedure volgens EG-richtlijnen wordt uitgevoerd.

Herziene ‘aanbestedingsweg 2012’

De herziene ‘aanbestedingswet 2012’, die sinds juli 2016 van kracht is, schrijft, samen met de Gids Proportionaliteit, voor welk type aanbesteding in welke situatie gehanteerd moet worden. Onderstaand overzicht, afkomstig uit de Gids Proportionaliteit, laat zien wat de drempelbedragen zijn voor de verschillende type aanbestedingen. De drempelbedragen worden vaak bepaald door óf het eenmalige bedrag voor de aanschaf óf het bedrag over 48 maanden bij repeterende uitgaven voor een product of dienst. Voor werken gelden andere drempelbedragen.

Als aanbestedende partij bent u niet vrij in de keuze voor het type aanbesteding. Wanneer een instelling uit de non-profit-sector voor diensten en/of leveringen over een periode van 48 maanden meer dan € 214.000,- uitgeeft, dan moet een Europese aanbesteding uitgevoerd worden. Op nationale procedures zijn ook de algemene beginselen van het Europees aanbestedingsrecht van toepassing.

Openbaarheid, transparantie en non-discriminatie zijn de basisprincipes voor goed aanbesteden. Deze basisprincipes vindt u terug in de openbaarheid van de aanbesteding, de termijnen die worden gehanteerd en de rechten en plichten die zowel op de inschrijvende partij als de aanbestedende partij rusten.

Inkada adviseert u bij de keuze voor het juiste type aanbesteding en draagt er zorg voor dat uw aanbesteding aan de richtlijnen voldoet.

Europese en nationale aanbestedingen

Wij voeren Europese, nationale en meervoudig onderhandse aanbestedingen uit voor de non-profit-sector en meervoudig onderhandse aanbestedingen voor de profit-sector.

Binnen de Europese en nationale aanbestedingen zijn er verschillende aanbestedingsprocedures die u kunt kiezen, zoals:

  • Openbare aanbesteding;
  • Niet-openbare aanbesteding;
  • Concurrentiegerichte dialoog.

Lees meer over aanbestedingsprocedures.

Inkada & (Europees) aanbesteden

Wij voeren (Europese) aanbestedingen uit voor – onder andere – overheidsinstellingen, onderwijsinstellingen, veiligheidsregio’s,  bestuursorganen en commerciële bedrijven. Altijd volgens de nieuwste regelgeving. Ook voor u kunnen we (Europees) aanbesteden eenvoudig maken. Als specialist kunnen we bovendien deze werkzaamheden uiterst efficiënt uitvoeren, wat voor u een flinke kostenbesparing betekent.

Laat daarom het (Europees) aanbesteden over aan Inkada. Neem vandaag nog contact met ons op om te vernemen wat wij voor u kunnen betekenen.