Skip to main content

Inkoopondersteuning door Inkada betekent voor u:

  • Helder krijgen waar uw besparingsmogelijkheden liggen
  • Het opstellen van een duidelijk inkoopbeleid
  • Inkoopondersteuning en uw inkoopvoorwaarden

Besparingsmogelijkheden helder in beeld

Inkoopondersteuning door Inkada begint meestal met een door ons zelf ontwikkelde inkoopscan. Het in kaart brengen van het aantal leveranciers, waarom zijn er meerdere leveranciers voor een product of dienst. Ook het aantal facturen dat per leverancier wordt verzonden wordt onder de loep genomen. Zo krijgt u haarscherp in beeld waarop u eenvoudig zou kunnen besparen.

Opstellen van een duidelijk inkoopbeleid

Wij geven ook inkoopondersteuning bij het opstellen of aanpassen van uw inkoopbeleid. Een inkoopbeleid schept duidelijkheid voor uw werknemers. Iedereen zal precies weten wat hun bevoegdheden zijn om inkopen te doen.

Inkoopondersteuning en uw inkoopvoorwaarden

Onze inkoopondersteuning kan ook betekenen dat we uw inkoopvoorwaarden herzien of op de juiste manier gaan gebruiken. Dit voorkomt onnodige problemen met opdrachtnemers.

Onze inkoopondersteuning kan ook u veel kosten besparen en problemen voorkomen. Ga dus een gesprek aan met de inkoopspecialisten van Inkada. Neem nu contact met ons op!