Skip to main content

De door Inkada ontwikkelde inkoopscan geeft opdrachtgevers een haarscherp beeld van hun bestaande uitgiftepatronen. Er wordt gekeken naar productgroepen, crediteuren en het aantal facturen per crediteur en productgroep. De inkoopscan bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief onderzoek.

Kwalitatief onderzoek

Het kwalitatieve onderzoek heeft betrekking op de inrichting van de inkoop- en inkoopondersteunende processen. Aan de hand van de uitkomsten wordt bepaald waar er besparingsmogelijkheden liggen, of er producten of diensten aanbestedingsplichtig zijn (non-profit) en wat de mogelijke gevolgen zijn bij ongewijzigd beleid (risicoanalyses). Bij het kwalitatieve onderzoek wordt gekeken naar het ontwikkelstadium van de inkoopfunctie en de volwassenheid van de verschillende inkoop- en inkoopondersteunende processen.

Kwantitatief onderzoek

Bij het kwantitatieve onderzoek wordt het totale inkoopvolume geanalyseerd met de factuurstromen als vertrekpunt. Het resultaat geeft een helder beeld van de verschillende inkooppakketten, crediteuren, contractafspraken, kansen en risico’s. Welke leveranciers zijn er, waarom zijn er meerdere leveranciers voor één product of dienst en hoeveel facturen worden er per leverancier verzonden?

Interviews

De vragen die wij stellen kunnen alleen door u en uw medewerkers beantwoord worden. Daarom interviewen wij sleutelpersonen binnen de inkoopfunctie.

Resultaat

Het resultaat van onze inkoopscan is een helder beeld van de huidige inkoopsituatie. De sterke kanten van  uw inkoopfunctie worden inzichtelijk, maar ook knelpunten worden duidelijk. Door deze kennis te combineren met kansen en risico’s die volgen uit de analyse van het inkoopvolume, beschikt u over goede informatie om uw inkoopbeleid en inkoopdoelstellingen voor de komende periode te bepalen.