Skip to main content

Sinds de uitbraak van het virus hebben wij zorgvuldig de maatregelen van de centrale overheid/RIVM gevolgd en uitgevoerd.

Omdat wij de gezondheid van onze medewerkers, opdrachtgevera en leveranciers uiterst belangrijk vinden, voelen wij ons genoodzaakt de maatregelen in praktische zin om te zetten naar:

  • De kwaliteitsmetingen schoonmaak, catering en beveiliging worden per direct stopgezet;
  • Bij lopende inkoopprojecten wordt in afstemming met u als opdrachtgever de te hanteren aanpak bepaald;
  • Afspraken vinden telefonisch of online (Teams/ Skype) plaats.

De bovenstaande maatregelen zijn (in ieder geval) van toepassing tot en met 6 april 2020.

Aanvullende maatregelen:

  • De projectleiders en projectondersteuners  van Inkada werken vanuit huis;
  • In onze vestiging in Almelo zijn niet meer dan 3 collega’s gelijktijdig werkzaam (1 administratie, 1 directie, 1 projectondersteuner). Dit om de voortgang van de projecten te waarborgen en vragen van opdrachtgevers en leveranciers te beantwoorden;
  • Mocht in een inkooptraject een presentatie gepland staan, dan zal de presentatie (in overleg met de opdrachtgever) online plaatsvinden;
  • Indien er een schouw gepland staat, zal deze niet eerder dan medio april plaatsvinden, de planning wordt hierop aangepast. Alternatieven voor een schouw (foto of filmreportage) worden in overleg met de opdrachtgever bepaald. Mocht een schouw door moeten gaan dan niet meer dan 1 medewerker van de leverancier, 1 van de opdrachtgever (indien noodzakelijk) en 1 projectleider Inkada. Schouwmomenten worden op meerdere tijdstippen per dag uitgevoerd zodat leveranciers de gelegenheid krijgen een locatie te bezoeken.

Mocht er een afspraak met u gepland staan, dan zal de betrokken collega contact met u opnemen over het door laten gaan of telefonisch / online laten plaatsvinden van een afspraak.

Wij blijven gewoon bereikbaar via de bekende mailadressen, mobiele nummers en ons algemene telefoonnummer: 0546 – 455655.

Ook de komende dagen houden wij de berichtgeving van de overheid en het RIVM nauwlettend in de gaten. Vervolgmaatregelen worden genomen indien dit vereist is.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op.