Skip to main content

Meet Lars Kok: voor zijn afstudeeronderzoek is hij bij Inkada op zoek gegaan naar de mogelijkheden tot het efficiënt inrichten van één van de dienstverleningen die plaatsvinden op de afdeling contractbeheer. Het gaat hierbij om het proces rondom het KPI-scoringsmodel dat door Inkada wordt gehanteerd bij diverse opdrachtgevers. Na het theoretische onderzoek, zijn meerdere interviews afgenomen met diverse betrokken partijen, onder andere opdrachtgevers van Inkada en ook de leveranciers van de schoonmaakdienstverlening.

De grootste winst voor alle partijen zit ’m met name in het van te voren helder en duidelijk krijgen van de KPI’s en andere benodigde informatie. Hiervoor is geadviseerd een onderliggende SLA op te stellen waar alle verduidelijkingen van KPI’s en afspraken omtrent deze KPI’s in vast komen te liggen en dit te combineren met het opnieuw inrichten van het huidige model met een aangepaste scoringswijze en duidelijk geformuleerde indicatoren. Voor de tijdsbesparing wordt geadviseerd het proces te automatiseren a.d.h.v. software die de simpele handeling van de contractbeheermedewerkers uit handen kan nemen.

Bedankt Lars voor je grondige onderzoek, de bevindingen en praktisch toepasbare oplossingen.