Skip to main content

Totaaloplossing voor rechtmatige en efficiënte tijdelijke inhuur van arbeidskrachten

Met trots introduceert Inkada een nieuwe aanvulling binnen haar dienstverlening; ‘Inhuurdesk Inkada’. Met onze dienst Inhuurdesk Inkada bieden wij (aanbestedingsplichtige) organisaties, door een combinatie van het Europees aanbesteden van Raamovereenkomsten en de exploitatie van een Dynamisch Aankoopsysteem, een oplossing om tijdelijke arbeidskrachten rechtmatig en efficiënt in te huren.

Thijs Kruger, Projectleider Inhuurdesk Inkada:  “De afgelopen jaren heeft Inkada heeft veel ervaring opgedaan met het Europees aanbesteden van Raamovereenkomsten met betrekking tot de tijdelijke inhuur van personeel. Door de exploitatie en het beheer van een Dynamisch Aankoopsysteem toe te voegen aan onze diensten, zijn wij instaat om opdrachtgevers een complete oplossing te bieden op het gebied van tijdelijke inhuur. Wij richten ons daarbij op de daadwerkelijke inhuurbehoefte van een organisatie. Wij geloven namelijk dat het middel (een Raamovereenkomst of Dynamisch Aankoopsysteem) moet aansluiten bij het segment (functieprofielen of opdrachten) dat ingekocht wordt.” 

Wat is een Dynamisch Aankoopsysteem?

Een DAS is een Europese aanbestedingsprocedure, opgenomen binnen de Aanbestedingswet 2012. Het biedt organisaties de mogelijkheid om een ‘online marktplaats’ op te richten, waar alle leveranciers en ZZP’ers zich voor kunnen aanmelden. Door uw inhuuraanvragen op het DAS te publiceren, ontstaat er mededinging onder alle partijen die zich ingeschreven hebben voor het DAS. Door middel van een mini-competitie kiest u uiteindelijk zelf objectief welke kandidaat of ZZP’er wordt ingehuurd. Inhuurdesk Inkada exploiteert dit Dynamisch Aankoopsysteem en ontzorgt organisaties bij het doorlopen van het volledige inhuurproces.

Meer informatie?

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek of meer weten over de diensten van Inhuurdesk Inkada? Neem dan contact met ons op of mail uw contactgegevens naar inhuurdesk@inkada.nl.