Skip to main content

Directeur Bedrijfsvoering bij Het Assink lyceum

“De samenwerking met Inkada ervaren wij als betrokken, deskundig, nuchter en gedegen. Dit heeft voor ons geresulteerd in professionele samenwerkingsrelaties met diverse leveranciers, relaties die zich laten typeren als dienend aan ons onderwijs, kwaliteits- en kostenbewust en maatschappelijk verantwoord.”

Beleidsadviseur bij CVO Zuid-West Fryslân

“Inkada en CVO Zuid-west Fryslân zetten in vooral heel praktische samenwerking jaarlijks een aantal Europese en onderhandse aanbestedingen in de markt, altijd met goed resultaat en prettige tariefstelling!”

Facility manager/inkoper bij Stichting Het Rijnlands Lyceum

“Inkada heeft Stichting het Rijnlands Lyceum de afgelopen jaren begeleid bij diverse aanbestedingen, van onder andere schoonmaak, catering, meubilair, multifunctionals, payroll en PSA. Inkada heeft kennis van de markt en is goed op de hoogte van de aanbestedingsregels. Voor vragen kun je altijd contact opnemen en streeft men ernaar deze snel te beantwoorden. Dit alles maakt de samenwerking met Inkada tot een prettig geheel.”

Controller bij Accent Scholengroep Christelijk Onderwijs Achterhoek

“Wij zijn zeer tevreden over de pragmatische aanpak van onze projectleider bij Inkada. Samen hebben we een aanbesteding ICT en een aanbesteding onderwijsleerpakket tot een goed eind gebracht.”

Teamleider bij Atheneum College Hageveld

“Onze contactpersoon bij Inkada, Ramon Nieuwenhuizen, heeft ons op een prettige en efficiënte manier door het aanbestedingstraject geleid. Hij stelde de juiste vragen en gaf effectieve samenvattingen van onze antwoorden. Zo werd een complexe zaak gereduceerd tot gemakkelijker te nemen deelbeslissingen. We hebben hem gevraagd ook te adviseren in de aanpak van andere aanbestedingen.”

Afdelingsdirecteur VWO bij Ashram College

“Wij zijn erg tevreden over de samenwerking met Inkada. Onze insteek was: ontzorgen en een korte, eenvoudige procedure en dat is het ook geworden.”

Manager Facilitair & ICT bij RSG Pantarijn

“Met Inkada hebben we een aantal jaren terug de schoonmaak van onze gebouwen aanbesteed. Vanwege hun deskundigheid en de uitstekende samenwerking kiezen we bij de huidige nieuwe aanbesteding van de schoonmaakdiensten opnieuw voor Inkada en hebben we hen ook geselecteerd voor de aanbesteding van het extern boekenfonds waar zij ook goede papieren hebben.”

Directeur Financien Administratie & Beheer bij Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

“Bij Europese aanbestedingen maken wij graag gebruik van de expertise van Inkada. Zij zijn op een prettige manier je partner in een complexe materie. Ze luisteren goed naar de wensen van de klant en schromen niet op tijd met zinvolle wijzigingsvoorstellen te komen. Daarnaast is er sprake van een redelijke tariefstelling.”

Facilitair Manager bij Scholengroep Den Haag Zuid-West

“Prima samenwerking, afspraken worden nagekomen en een goede verhouding kosten en baten.”

Rector bij CSB Amsterdam (Cedergroep)

“Gedegen, accuraat, professioneel, betrouwbaar, afspraak is afspraak en een plezierige samenwerking.”