Skip to main content

De aanbestedingswet 2012, die sinds april 2013 van kracht is, schrijft samen met de Gids Proportionaliteit voor welk type aanbesteding in welke situatie gehanteerd moet worden. Onderstaand overzicht, afkomstig uit de Gids Proportionaliteit, laat zien wat de drempelbedragen zijn voor de verschillende type aanbestedingen. De drempelbedragen worden vaak bepaald door of het eenmalige bedrag voor de aanschaf of het bedrag over 48 maanden bij repeterende uitgaven voor een product of dienst. Voor werken gelden andere drempelbedragen. Inkada kan u adviseren bij de keuze voor het juiste type aanbesteding en draagt er zorg voor dat uw aanbesteding aan de richtlijnen voldoet.

Wij voeren Europese, nationale en meervoudig onderhandse aanbestedingen uit voor de non-profit-sector en meervoudig onderhandse aanbestedingen voor de profit-sector. Door wet- en regelgeving, richtlijnen en principes is het doen van goede aanbestedingen een vak geworden. Een vak dat wij goed beheersen. Wij passen zorgvuldig en duidelijk omschreven selectiecriteria en gunningcriteria toe. Naast onze jarenlange ervaring in het begeleiden van aanbestedingstrajecten zijn wij continu op de hoogte van nieuwe regelgeving en jurisprudentie op dit gebied. En daar profiteert u van.

Europese en nationale aanbestedingen

Als aanbestedende partij bent u niet vrij in de keuze voor het type aanbesteding. Wanneer een instelling uit de non-profit-sector voor diensten en/of leveringen over een periode van 48 maanden meer dan € 209.000,- uitgeeft, dan moet een Europese aanbesteding uitgevoerd worden. Op nationale procedures zijn ook de algemene beginselen van het Europees aanbestedingsrecht van toepassing. Openbaarheid, transparantie en non-discriminatie zijn de basisprincipes voor goed aanbesteden. Deze basisprincipes vindt u terug in de openbaarheid van de aanbesteding, de termijnen die worden gehanteerd en de rechten en plichten die zowel op de inschrijvende partij als de aanbestedende partij rusten. Binnen de Europese en nationale aanbestedingen zijn er verschillende aanbestedingsprocedures die u kunt kiezen.

Meervoudig onderhands aanbesteden

Bij meervoudig onderhands aanbesteden nodigt de aanbestedende partij minimaal 3 en maximaal 5 gegadigden uit om een offerte in te dienen. De aanbestedende partij zorgt voor een document of bestek met daarin alle relevante informatie. Op basis daarvan schrijven de gegadigden hun offerte. De aanbestedende partij gunt de economische meest voordelige inschrijving of – mits gemotiveerd – op basis van laagste prijs.

Ervaring en werkgebied

In onze klantenkring bevinden zich onder andere zelfstandige bestuursorganen, gemeenten, scholen, zorginstellingen en commerciële bedrijven. Wij hebben onder andere (Europese) aanbestedingen uitgevoerd voor schoonmaak, schoolboeken, catering, ICT-hardware, ICT-beheer, tablets, multifunctionals, AV-middelen, telefonie, meubilair, lockers, (non)-food, busvervoer, voeding, wasserij, warme drankenautomaten, kantoorartikelen, drukwerk, accountancy en administratiekantoor.