Skip to main content

De Vereniging Schoonmaak Research (VSR) heeft in 2015 het VSR-keurmerk geïntroduceerd. De bedoeling van het Keurmerk is de erosie van het gebruik van het VSR-kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) tegen te gaan. In de markt wordt het VSR-KMS regelmatig onjuist en onvolledig toegepast. Een Keurmerk voor bedrijven die VSR-KMS juist en volledig toepassen moet het kaf van het koren scheiden.

Inkada kan trots mededelen dat zij in 2017 gecertificeerd is met het VSR-keurmerk!

Zie ook: http://www.vsr-org.nl/vsr-keurmerk.