Skip to main content

Inkada heeft Veiligheidsregio Twente begeleid bij de Europese aanbesteding t.b.v. de levering van 6 Natuurbrandvoertuigen (CCFM). Vanwege de technische, beleidsmatige en inhoudelijke complexiteit is gekozen voor de procedure concurrentiegerichte dialoog. Deze procedure bestaat uit een selectiefase, een dialoogronde en een offertefase.

Selectiefase
De selectiefase dient om te komen tot het selecteren van (maximaal vijf) inschrijvers die zijn uitgenodigd voor het deelnemen aan de dialogen. Inschrijvers zijn voor het gehele project uitgedaagd om aan te geven op welke technische- of andere wijze zij de opdrachtgever kunnen ondersteunen bij de levering van het voertuig, zodanig dat dit zo weinig mogelijk tijd en inspanning van de opdrachtgever vergt en het geleverde voertuig zoveel mogelijk toegevoegde waarde biedt.

Dialoogronde
Met de vijf geselecteerde inschrijvers zijn twee dialoogrondes gehouden, waarbij de beste oplossing is bepaald met de daarbij behorende technische specificaties voor de aan te schaffen natuurbrandvoertuigen.

Offertefase
Vervolgens zijn de vijf geselecteerde inschrijvers uitgenodigd om een offerte in te dienen. De definitieve gunning in deze offerteronde heeft plaatsgevonden volgens het gunningcriterium “beste prijs-kwaliteitverhouding”.

Gunningscriteria offertefase
De opdracht is gegund o.b.v. de totaalprijs, de antwoorden op de open vragen en een praktijktest. Deze praktijktest heeft in oktober 2019 plaatsgevonden. Een team van brandweerlieden heeft de testen uitgevoerd.  Het testteam heeft de aangeboden voertuigen op diverse testonderdelen vergeleken. De scores zijn bepaald aan de hand van een consensusmodel, waarbij alle deelnemers eerst individueel en na overleg een gezamenlijke score geven. Hoe deze praktijktest eruit zag? Zie de foto’s hieronder: